Bugun...


Osman GÜLŞEN(İF-ÖL)


facebook-paylasÂLİM OLMAK SORUMLULUK YÜKLENİP ÇÖZÜM ÜRETMEKTİR
Tarih: 21-01-2018 18:24:00 Güncelleme: 21-01-2018 18:24:00


 

 

 

Hz. Peygamber(s.), ümmetinin âlimlerinden olan Abdullah b. Mesud’a; “İnsanların en âlimi kimdir” diye sormuş ve edebinden dolayı Peygamber’e gerekli cevabı vermeyince Resulullah, kendi sorusunu kendisi şöyle cevaplandırmıştır: “ İnsanların en âlimi hakkı görendir.

 

”[1]Bu tanımlama bizlere hakkı görüp tabi olmakla âlim kavramı arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koymaktadır. Hakkı göremeyen ve hakka karşı çıkan insanlara âlim demek tarihi bir yanılgıdır. Hakkı görebilmek için Allah’ın “en-Nur” ve “el-Basir” isimlerinden gerekli payı en üst seviyede almak gerekir. Gönle ve zihne ilka edilen bu nur sayesinde insanlar hidayeti bulabilirler. Birçok şeyi bilip okumalarına rağmen hakkı göremeyen ve hidayete eremeyen oryantalistler, Allah Teâlâ’nın bu isminden zerre kadar pay almayan bedbaht kimselerdir. Sadece oryantalistler değil, Müslüman bir toplumda yaşayıp yetişmelerine rağmen İslâm’a onlardan daha çok zarar veren ve bilgiyi firavunların saraylarına taş taşımak amacıyla kullanan yerli oryantalistlerin de bu isimden gerekli payı aldıklarını söylemek mümkün değildir. Onun için rabbani âlimlerden İmam Malik (ö:179) ilimle “nur” arasında bir bağ kurmuş ve şöyle söylemiştir: “İlim çokça rivayette bulunmak değildir. İlim bir nurdur. Yüce Allah, o nuru (layık olan kişinin) kalbine kor.

 

”[2] İlahi nurdan yararlanabilen rabbani âlimler Peygamber Efendimizin ifadesiyle; “Peygamberlerin halifeleridirler; varisleridirler.

 

”[3] Ayrıca; “İnsanlığın önderleridirler.

 

”[4] Rabbani âlimlerden olan Hz. Ali’nin deyimiyle “Yeryüzünün kandilleridirler.

 

”[5] İnsanlık onların önderliğinde ve rotalarında doğruyu bulurlar ve sebat ederler. Toplumun referansı olan bu kimselerin zalim siyasete karışmalarını ve dünyevileşmelerini; hayatı seküler bir mantıkla yorumlayıp maddi değerlere kapılanmalarını Resulullah hoş görmemiş ve böylelerinin peygamberlerin yoluna ihanet ettiklerini belirtmiştir. Ümmetine de bunlardan uzak durmayı tavsiye etmiştir.

 

[6]Kur’an-ı Kerim, toplumsal önderlik makamında olan âlimlerin daha iyi anlaşılabilmeleri için “rabbanilik” ve “rasihlik” kavramlarını kullanmıştır.

 

Rabbaniliği İslâm bilginleri; dinde fakih,[7] bildikleriyle amel eden, konuştuğunda hikmetle konuşan ve insanlara samimice öğüt veren, helali haramı, emir ve nehyi bilen, ümmetin hangi durumda olduğuna vakıf olan kimselerdir şeklinde tanımlamışlardır.

 

[8] Bu tanımlamaya göre rabbani âlimler toplumlarının sorunlarına çözüm üreten üstün insanlardır. Yukarıda sayılan bütün nitelikleri taşıyan Abdullah İbni Abbas, rabbani âlimlerden sayılmıştır.

 

[9]Kur’an’ın övgüyle bahsettiği rasih âlimlerin en önemli özellikleri ise vahye mutlak teslimiyetleridir: “وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا” “Bu yüzden bilgide derinleşenler(rasih âlimler) şöyle derler: "Biz ona inanırız: (ilahi kelamın) tümü Rabbimizdendir…”

 

[10] Yüce Allah’ın övdüğü bu âlimler; “Yüzleri ve ahlakları güzel ve din anlayışı derin kimselerdir.

 

”[11]Hz. Peygamber’e rasih âlimler kimlerdir? Diye sorulduğunda şu cevabı vermiştir; “Yeminini gereğini yerine getiren, konuştuğunda doğru konuşan, kalbi istikamet üzerine olan, midesini ve cinselliğini her türlü haramdan koruyandır.” Cevabını vermiştir.

 

[12]Eğer rasih âlim diye referans alınan kimseler, idarecilerin huzuruna (yağcılık ve onların batıl işlerini tasdik için) girerler ve dünyevileşirlerse Peygambere ihanet etmiş olurlar ki onlardan kaçınmak gerekir.

 

[13]Resulullah’ın eğitim ve öğretiminden geçen muhaddis sahabi Enes b. Malik ise rasih âlimi şöyle nitelemiştir: “Bildikleri ile amel eden, öğrendiklerinden yararlanan, kişidir. Onların ilimlerinin dört özelliği vardır; Allah’a karşı çok takvalı, insanlara karşı tevazulu, dünyaya karşı zahit ve nefsin hastalıklarına karşı da mücâhade halindedirler.

 

”[14] Sufi müfessirler ise rasih âlimi; Allah’ı ve emirlerini bilen, Allah Resulünün sünnetlerine ittiba eden kimseler olarak tanımlamışlardır.

 

[15] İstikamet, iffet, tevazu, takva, vera ve cihadı hayatlarının anlamları haline getiren bu kişiler Hz. Peygamber ve sahabesi tarafından da ilim öğrenilmeleri gereken otoriteler olarak gösterilmişlerdir. Eğer bu rabbani ve rasih âlimlerden ilim öğrenilmeyecek olursa dinin içerisine bidatlerin karışması muhtemeldir. Bundan dolayı; “Bidat ehlinden ilim öğrenmek kıyamet alametlerinden” sayılmıştır.”[16]

Osman GÜLŞEN

 

 

KAYNAK: Mehmet Sürmeli

[1] Heysemi, Zevaid, c.I,s.162[2] Tirmizi, Sünen, c.V, s.48[3] Heysemi, a.g.e, c.I, s.126.[4] Acluni, Keşf’ü-l Hafa, c.II, s.65[5] Acluni, Keşf’ü-l Hafa, c.II, s.65[6] Acluni, Keşf’ü-l Hafa, c.I, s.87.[7] Darimi, Sünen, c.I,s.107[8] Bagavi, Muhammed el- Ferra, Mealimü’t-Tenzil (Muhtasar), Beyrut, Trsz. s.135[9] Hakim, Müstedrek, Had.no.: 6310, c.III, s.626[10] Âl-i İmran 3/7[11] Tirmizi, 19, İlim, Had.no: 2686, c.V, s.50[12] Taberi, Cami’u-l Beyan, c.III, s.185[13] Acluni, Keşf’ü-l Hafa, c.II, s.87[14] Hazin, Ali b. Muhammed, Lübab’u-t Te’vil, İst, trsz, c.I, s.241[15] Sülemi, Hakaik’u-t Tefsir, c.I, 16

 

 

ThaBroone / 03-02-2018 11:42

...

Mishemj / 01-02-2018 22:49

...FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
YAZARLAR
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Sinop
  Sinop
 • BOYABAT MANŞET
  BOYABAT MANŞET
 • Boyabat Genel Görüntü
  Boyabat Genel Görüntü
 • Boyabat Kalesi
  Boyabat Kalesi
 1. Sinop
 2. BOYABAT MANŞET
 3. Boyabat Genel Görüntü
 4. Boyabat Kalesi
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Teknolojiden Sonra Matematik
  Teknolojiden Sonra Matematik
 • GÜNDÜZ GECE SİNOP
  GÜNDÜZ GECE SİNOP
 • Tarakçı Dede Beyaz Show
  Tarakçı Dede Beyaz Show
 • Kalk Gidelim SİNOP
  Kalk Gidelim SİNOP
 • Memleket Anadolu SİNOP
  Memleket Anadolu SİNOP
 • OSMAN GÜLŞENİN CUMA SOHBETİ..!
  OSMAN GÜLŞENİN CUMA SOHBETİ..!
 1. Teknolojiden Sonra Matematik
 2. GÜNDÜZ GECE SİNOP
 3. Tarakçı Dede Beyaz Show
 4. Kalk Gidelim SİNOP
 5. Memleket Anadolu SİNOP
 6. OSMAN GÜLŞENİN CUMA SOHBETİ..!
VİDEO GALERİ
YUKARI