Bugun...


Ekrem TÜFEKCİ(Elektronik)


facebook-paylasOsmanlıca Bilmeden Tarih Olur Mu?
Tarih: 07-12-2014 11:42:00 Güncelleme: 07-12-2014 11:43:00


Tarih boyunca Türkler tarafından başlangıçtan bugüne kadar geniş ölçüde  kullanılan dört alfabe vardır. Bunlar Orhun Alfabesi, Uygur Alfabesi,  Arap Alfabesi ve Latin Alfabesidir. Bunlardan Orhun ve Uygur harfleri  eski Türkçe devrinin, Arap harfleri ondan sonraki yeni yazı dilleri  devrinin umumi alfabesidir. Latin harfleri ise bizim olmamakla beraber  bugünkü umumi alfabemizdir.

 

Arap harfleri dediğimiz harfler bizim bin  yıllık kültürümüzün harfleridir. Türkler arasına İslâmiyet’le birlikte  girmiş onuncu asırdan yirminci asrın başlarına kadar bin seneye yakın  bir zaman süresince kullanılmıştır. Bu harfler bizi İslâm kültürüne  bağlayan ve o kültürün şaşaalı kapısını açabilen yegâne anahtardır.

 

Bin  yıllık tarihini, edebiyatını ve çeşitli eserlerini okuyamayan bir  toplum haline geldik. Eski alfabeyle yazılan yüz elli milyon arşiv  vesikası yüz binlerce yazma ve basma eserlerimiz okunmayı, araştırılmayı  bekliyor. Dedelerimizin mezar taşlarını, han ve hamamların, kalelerin,  camilerin, medreselerin, kütüphanelerin kitabelerini okuyamayan bir  nesil haline geldik.

 

Yaşayan edebiyatçılarımızdan Yavuz Bülent Bâkiler’in  ifadesiyle: Bugün aydın (entellektüel) olmanın yolu eski Türkçe  (Osmanlıca) bilmekten geçer. Eğer geçmişinden, tarihinden, kültüründen,  edebiyatından ve sanatından haberdar olmak isteyen varsa Osmanlıcaya  aşina olmalı, eski Türkçeyi bilmelidir. Medeniyetimize, kültürümüze ve  tarihimize ait ne kadar eser varsa hepsi bu yazıyla yazılmıştır. Osmanlı  Türkçesini bilmeyen bir kimse aydın olarak adlandırılamaz. Nasıl ki bir  İngiliz bir Alman üç yüz yıl öncesine ait eserlerini okuyup  anlayabiliyorsa biz de üç yüz beş yüz yıllık eserlerimizi kültür  hazinelerimizi okuyup anlayabilmeyiz”.

 

Osmanlıca, imparatorluk  dilidir. Sadece Türk’ün değil, Osmanlı Devleti bünyesinde yaşamış  milletlerin de dilidir. Bu yüzden dünya dilidir. Osmanlı arşivinde  dünyanın her çeşit milletinden araştırmacının olması, bu ortak dili  okuması ve anlaması buna en büyük delildir. Nihat Sami Banarlı’nın  dediği gibi, bir kısım diller vardır ki yalnız bir vatanda değil birçok  vatanlarda devlet kurmuş, hâkimiyet kurmuş, “büyük” milletlerin dilidir.  Bu diller, pek tabii olarak, medeniyet ve hâkimiyet götürdükleri  ülkelerin dillerinden derlenmiş kelimeler  de almışlardır. “İmparatorluk  dilleri” milletlerin hâkim oldukları topraklardan vergi alır, baç alır,  mahsul toplar gibi kelime de alırlar. Hem bu alışın ölçüsü de yoktur.  Kendilerine lazım olduğu kadar veya canları istediği kadar alabilirler.  Bir taraftan kendi kültür, sanat ve iktisatlarını bu ülkelere yayar;  dünyanın dört bucağında kendi hükümlerinin geçtiğini görüp kendi  dillerinin konuşulduğunu duymanın, kendi bayraklarının dalgalandığını  görmenin hazzını, gururunu tadarlar.

 

Ancak yeryüzünde ve cihan  tarihinde imparatorluk dili olmamış diller çok, fakat imparatorluk  dilleri azdır. Çünkü dünya tarihinde hem askeri ve idari imparatorluk,  hem de dil ve kültür imparatorluğu kurabilmiş millet azdır. Bu  saydığımız vasıflara, şüphesiz bazı mühim farklarla, uygun imparatorluk  dilleri denilebilir ki “Latince, Arapça, İngilizce ve Türkçe”dir. Eski  Türkçe’yi, Osmanlıca’yı sevmek ve anlatmak için önce Türk Milletini  sevmek, milletimizin bir tarih boyunca emek verip oluşturduğu her milli  eseri sevmek ve anlamak lazımdır.İkinci Dünya Harbi sırasında uzak  doğu cephesinin ünlü komutanı General Douglas Mac Arthur, “ölenleriyle  henüz doğmamışları arasında köprü kuramayan milletlerin yaşamaya hakları  yoktur” diyordu.

 

Gerçekten dil, bir topluluğu oluşturan fertler  arasındaki anlaşmayı sağlar; o insanların babalarının, büyük  babalarının, atalarının yüzyıllar boyunca el ettiği tecrübeleri muhafaza  eder ve onları nesilden nesile aktarır. Nesiller arasındaki bu  ilişkiyi sağlamak ancak ve ancak bugün Osmanlı Türkçesini okuyup  anlamakla olacaktır. Bu yüzden bin yıllık dilimizi öğrenmeli, milli şuur  bilincini ortaya koymalıyız. Bin yıllık hafızamızın yeniden  canlandırılması demek olan “Osmanlıca” bugün lise ve dengi okullarda  zorunlu olarak okutulursa, Türk Milletinin özüne dönüş hareketi  canlanacaktır. Geçmişini bilen geleceğine iyi yön verir. Kendi benliğini  muhafaza eden bir millet her zaman medeniyette öncü olmuştur. Bizler  geçmişinden ilham alarak geleceğini kuran milletiz. Geçmişi ihya  (diriltme) etmeliyiz ki geleceğimiz aydınlık olsun.

 

Bu hususta Türk  Edebiyatı’nın mümtaz ismi Peyami Safa okullarda Latin harflerinin yanı  sıra Arap harflerinin de okutulması taraftarıydı. Bu düşüncesinin  temelinde ise kültürün devamlılığı fikrine inanmış olması vardır. “Almanya’da  Latin harfleriyle birlikte Alman Gotik harfleri de öğretilir ve bunu  bir gerilik (irtica hareketi) saymak, hiçbir Almanın veya başka bir  medeni millet mensubunun hatırından geçmez. Bizdeki devrim yobazlığının  eşine cihanda rastlanmaz. Gençlere dünyanın hayran olduğu, Rusya’da  heykeli dikilen Fuzuli’yi aslından mı okutmak istiyorsunuz?  Mürtecisiniz. Türk tarihinin en büyük faslı olan Osmanlı tarihinin  başlıca eserlerini mi okumak istiyorsunuz? Mürtecisiniz… Devrimbazlar  mügalata yapmasınlar. Latin harflerini atıp Arap harflerini getirmek  istemiyoruz. Üniversitelerimizde okutulan Arap harflerini ve Osmanlıcayı  liselerimizde de öğrenmelerini istiyoruz. Buna Türk kanunları engel  değildir. Akıl kanunları da bunu emrediyor”.

 

Bir Kırım atasözü bu büyük gerçeği ne canlı anlatıyor: “Tilin coytkan, özün coytar” dilini kaybeden özünü kaybeder.

 

 

Saygılar

Ekrem TÜFEKÇİ

 

 

Kaynak:Doç.Dr.Dündar ALİKILIÇ

 
17,25 aralık / 09-12-2014 13:46

yayınlamıyorsunuz yandaşlarFACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
YAZARLAR
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Sinop
  Sinop
 • BOYABAT MANŞET
  BOYABAT MANŞET
 • Boyabat Genel Görüntü
  Boyabat Genel Görüntü
 • Boyabat Kalesi
  Boyabat Kalesi
 1. Sinop
 2. BOYABAT MANŞET
 3. Boyabat Genel Görüntü
 4. Boyabat Kalesi
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Teknolojiden Sonra Matematik
  Teknolojiden Sonra Matematik
 • GÜNDÜZ GECE SİNOP
  GÜNDÜZ GECE SİNOP
 • Tarakçı Dede Beyaz Show
  Tarakçı Dede Beyaz Show
 • Kalk Gidelim SİNOP
  Kalk Gidelim SİNOP
 • Memleket Anadolu SİNOP
  Memleket Anadolu SİNOP
 • OSMAN GÜLŞENİN CUMA SOHBETİ..!
  OSMAN GÜLŞENİN CUMA SOHBETİ..!
 1. Teknolojiden Sonra Matematik
 2. GÜNDÜZ GECE SİNOP
 3. Tarakçı Dede Beyaz Show
 4. Kalk Gidelim SİNOP
 5. Memleket Anadolu SİNOP
 6. OSMAN GÜLŞENİN CUMA SOHBETİ..!
VİDEO GALERİ
YUKARI